Заробляти легально - реально!

05 травня 2013

Детальна інструкція для водіїв по легалізації діяльності з перевезень пасажирів та їх багажу на таксі

Компанія "Еліт-Таксі" протягом 18 років працює на ринку пасажирських перевезень і не за чутками знає, що працювати легально - це єдиний шлях до успіху. Якщо і Ви нарешті вирішили стати справжнім перевізником і надавати послуги у рамках закону - щиро вітаємо з правильним вибором!

Зі свого боку пропонуємо ознайомитись з детальною інструкцією для водіїв по легалізації діяльності з перевезень пасажирів та їх багажу на таксі.
Умови співробітництва з ІДС "Еліт-Таксі" Ви можете дізнатись за телефоном 537-3536 і ми залюбки відповімо на всі запитання.

І-й етап – державна реєстрація фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) (ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ)

>Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

 1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації ФОП за формою № 10 (зразок заяви - http://ddr.minjust.gov.ua/uk/7367b663c80a5af852fed9ac686f18fc/dlya_yurydychnyh_osib_ta_fizychnyh_osibpidpryemciv/), до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування (зразок заяви - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/za537-11) та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (зразок заяви - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14/page3).
 2. Копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний код).
 3. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України.
 4. У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

> Документи, які подаються для проведення державної реєстрації ФОП, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

> За проведення державної реєстрації ФОП збір не справляється.

> Державна реєстрація ФОП проводиться державним реєстраторомза місцем проживання ФОП. (Структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/6b2e6b3b588376ac43b6eaec76ea26a2/regiony/).

> За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації ФОП державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації ФОП на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ФОП.

> Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації ФОП є датою державної реєстрації ФОП.

> Державна реєстрація ФОП здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації ФОП.

>Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації, державний реєстратор проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

> Будь-яку додаткову інформацію стосовно державної реєстрації ФОП Ви можете знайти на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України - http://ddr.minjust.gov.ua/uk/.

 

ІІ-й етап – становлення ФОП на облік в органах Державної податкової інспекції та Пенсійного фонду України

> Відповідно до Податкового кодексу України взяття на облік фізичних осіб - підприємців у контролюючих органах здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі відомостей з заяви про реєстрацію ФОП наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

> Облік ФОП здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків записів про державну реєстрацію підприємницької діяльності.

> Взяття на облік ФОП здійснюється контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора.

> Дані про взяття на облік ФОП передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

> Більш детальну інформацію з приводу взяття на облік у органах Державної фіскальної служби України можна знайти на< офіційному сайті Державної фіскальної служби України - http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-6--oblik-platnikiv-pod/.

> Згідно з Порядком взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування взяття на облік ФОП як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду за місцем проживання особи на підставі відомостей з заяви про реєстрацію ФОП, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

> Під час реєстрації у Пенсійному фонді України за Вами закріпляється інспектор, до якого можна звертатись із запитаннями, що можуть виникнути у Вас у даній сфері.

> Більш детальну інформацію з приводу взяття на облік до Пенсійного фонду України можна знайти на офіційному сайті Пенсійного фонду України- http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/index

 

ІІІ-й етап – отримання ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі (ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАСПОРТІ –УКРТРАНСБЕЗПЕКА )

> Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі - документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню , а саме: надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії.

> Ліцензіат- суб'єкт господарювання (юридична особа/фізична особа-підприємець), який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльноті.

> Орган ліцензування - Державна служба України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека) та її адміністративно-територіальні підрозділи (Територіальні управління Укртрансбезпеки: http://dsbt.gov.ua/storinka/perelik-dokumentiv).

> Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.(зразок заяви - http://dsbt.gov.ua/storinka/perelik-dokumentiv).

> У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

 1. здобувача ліцензії: для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;
 2. Вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію (внутрішні перевезення пасажирів на таксі.
 3. Бажаний спосіб одержання документів.

>про отримання ліцензії додаються наступні документи:

 • Документи відповідно до ліцензійних вимог;
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах.

Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.

> Ліцензія надає право здійснювати перевезення пасажирів на таксі на всій території України.

> Ліцензія видається на необмежений строк.

> Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом.

> Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів

> У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

> Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п’яти робочих днів

> У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

> Орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.

> Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

> Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

> У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

> За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

> Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

> Бланки документів для оформлення ліцензії: http://dsbt.gov.ua/storinka/perelik-dokumentiv.

> Більш детальну інформацію з питань ліцензування можна отримати на офіційному сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті - http://dsbt.gov.ua/storinka/kontakty

ІV- й етап – вибір системи оподаткування та реєстрація книги обліку доходів та витрат (ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ)

> Вам необхідно:

 1. Визначитись з вибором системи оподаткування – загальна чи спрощена (сплата єдиного податку). Якщо Ви зупинились на спрощеній системі оподаткування, вам необхідно визначитись і з вибором групи платника єдиного податку.
 2. Подати заяву про перехід на вибрану Вами систему оподаткування (див. п. 1 етапу І – зразки заяв). Який саме розмір ставки єдиного податку для Вашого виду діяльності, Вам повідомлять безпосередньо у адміністративно-територіальному підрозділі Державної фіскальної служби України за місцем Вашої реєстрації (далі – податкова інспекція);
 3. Придбати книгу обліку доходів і витрат за формою № 10 (дану книгу можна придбати безпосередньо у самі податковій інспекції), яка повинна бути прошита і пронумерована.

> Книгу необхідно подати до Державної податкової інспекції України разом з заявою і проханням зареєструвати її.

> За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру (cт. 299 ПКУ ).

> Більш детальну інформацію з приводу оподаткування для ФОП можна знайти на офіційному сайті Державної фіскальної служби України - http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

> Згідно Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» передбачено обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку:

- третьої групи – з 1 липня 2015 р.;

- другої групи – з 1 січня 2016 р.